Statistik Graduan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) 2009 – 2016

Kewangan Islam

Pengurusan Risiko & Takaful

Perakaunan

Statistik Graduan Diploma 2009 – 2016

Kewangan

Pengajian Insurans

Perakaunan

Pemasaran

Pengurusan Sumber Manusia

Pengajian Bank

Perdagangan Antarabangsa

  • Jumlah Pelajar Bergraduat (Ijazah) 1135 orang 29%
  • Jumlah Pelajar Bergraduat (Diploma) 2813 orang 71%