STATISTIK GRADUAN

FAKULTI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN

STATISTIK GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) 2009 – 2016

Kewangan Islam
Pengurusan Risiko & Takaful
Perakaunan

STATISTIK GRADUAN DIPLOMA 2009 – 2016

Kewangan
Pemasaran
Pengajian Bank
Pengajian Insurans
Pengurusan Sumber Manusia
Perdagangan Antarabangsa
Perakaunan

STATISTIK MAHASISWA BERGRADUAT

Jumlah Mahasiswa Bergraduat (Ijazah) 1135 orang
Ijazah 29%
Jumlah Mahasiswa Bergraduat (Diploma) 2813 orang
Diploma 71%