Sains Pengurusan

Management Sciences
Rashidah Mohamad Ibrahim, Ph.D

Rashidah Mohamad Ibrahim, Ph.D

Ketua Pusat Pengajian

Pensyarah Kanan
rashidahmi@unisza.edu.my
609-6688259

Profesor

Profesor Madya

Pensyarah Kanan

Pensyarah

Nama Disusun Mengikut Abjad

Abdul Aziz Abdullah, Ph.D

Abdul Aziz Abdullah, Ph.D

Profesor Madya

azizabdullah@unisza.edu.my
609-6688217

Abdul Malek A Tambi, Ph.D

Abdul Malek A Tambi, Ph.D

Profesor

malekahmad@unisza.edu.my
609-6688223

Aida Othman

Aida Othman

Pensyarah

aida@unisza.edu.my
609-6688216

Bahyah Abdul Halim, Ph.D

Bahyah Abdul Halim, Ph.D

Pensyarah Kanan

bahyahahalim@unisza.edu.my
609-6688280

Fadzilah Akmal Ali

Fadzilah Akmal Ali

Pensyarah

fadzilahakmal@unisza.edu.my
609-6688303

Fakhrul Anwar Zainol, DBA

Fakhrul Anwar Zainol, DBA

Profesor Madya

fakhrulanwar@unisza.edu.my
609-6688787

Habsah Muda, Ph.D

Habsah Muda, Ph.D

Pensyarah Kanan

habsah_muda@unisza.edu.my
609-6688299

Hardayanna Abd. Rahman

Hardayanna Abd. Rahman

Pensyarah

hardayanna@unisza.edu.my
609-6688225

Mahadzirah Mohamad, Ph.D

Mahadzirah Mohamad, Ph.D

Profesor

mahadzirahmd@unisza.edu.my
609-6688833

Maslina Mansor

Maslina Mansor

Pensyarah (Cuti Belajar)

maslina@unisza.edu.my
609-6688228

Mohamad Zulkifli Abdul Rahim

Mohamad Zulkifli Abdul Rahim

Pensyarah

zulrahim@unisza.edu.my
609-6688219

Mutia Sobihah Abd. Halim, Ph.D

Mutia Sobihah Abd. Halim, Ph.D

Pensyarah Kanan

mutiasobihah@unisza.edu.my
609-668XXXX

Natasha Shazleen Badrul

Natasha Shazleen Badrul

Pensyarah

natashashazleen@unisza.edu.my
609-6688279

Nik Wan Omar, Ph.D

Nik Wan Omar, Ph.D

Profesor

nikwanma@unisza.edu.my
609-6688268

Dr. Noor Aina Amirah Mohd Noor

Dr. Noor Aina Amirah Mohd Noor

Pensyarah Kanan

ainaamirah@unisza.edu.my
609-6688275

Nor Asmahani Ibrahim

Nor Asmahani Ibrahim

Pensyarah (Cuti Belajar)

norasmahani@unisza.edu.my
609-668XXXX

Nor Azman Mat Ali @ Salim, Ph.d

Nor Azman Mat Ali @ Salim, Ph.d

Pensyarah Kanan

azmanma@unisza.edu.my
609-6688292

Nor Mazlina Abu Bakar

Nor Mazlina Abu Bakar

Pensyarah Kanan

normazlina@unisza.edu.my
609-6688298

Nordin Jusoh

Nordin Jusoh

Profesor Madya

nordijus@unisza.edu.my
609-6688273

Wan Zulqurnain Wan Ismail

Wan Zulqurnain Wan Ismail

Pensyarah Kanan

zulque@unisza.edu.my
609-6688232

Zaharah Dzulkifli

Zaharah Dzulkifli

Pensyarah

dzaharah@unisza.edu.my
609-6688234

Zainudin Awang, Ph.D

Zainudin Awang, Ph.D

Profesor

zainudinawang@unisza.edu.my
609-6688267

Kredit Imej : 
mmmedia