PUSAT PENGAJIAN
SAINS PENGURUSAN

FAKULTI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN

success
900
Profesor
presentation
900
Profesor Madya
progress
900
Pensyarah Kanan
stocks-up-down
900
Pensyarah

Ketua Pusat Pengajian

Ketua Pusat Pengajian
Sains Pengurusan
Pensyarah Kanan
Timbalan Dekan
Sains Pengurusan
Pensyarah Kanan
Sains Pengurusan
Pensyarah (Cuti Belajar)
Sains Pengurusan
Pensyarah (Cuti Belajar)