PUSAT PENGAJIAN
PERAKAUNAN

FAKULTI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN

success
900
Profesor
presentation
900
Profesor Madya
progress
900
Pensyarah Kanan
stocks-up-down
900
Pensyarah

Ketua Pusat Pengajian

  • All
  • Pensyarah
  • Pensyarah (Cuti Belajar)
  • Pensyarah Kanan
  • Profesor
  • Profesor Madya
Noryati Yaakub
Penyelaras
Perakaunan
Pensyarah Kanan
Perakaunan
Pensyarah (Cuti Belajar)