Perakaunan

Accountancy
Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid, Ph.D

Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid, Ph.D

Ketua Pusat Pengajian

Pensyarah Kanan
nikmfadzilah@unisza.edu.my
609-6688291

Profesor

Profesor Madya

Pensyarah Kanan

Pensyarah

Nama Disusun Menurut Abjad

Ahmad Othman

Ahmad Othman

Pensyarah Kanan

ahmadoth@unisza.edu.my
609-6688274

Ariza Ibrahim

Ariza Ibrahim

Profesor Madya

ariza@unisza.edu.my
609-6688274

Che Azizah Abdul Rahman

Che Azizah Abdul Rahman

Pensyarah Kanan

cheazabd@unisza.edu.my
609-6688237

Mariana Jusop

Mariana Jusop

Pensyarah (Cuti Belajar)

marianajusop@unisza.edu.my
609-6688238

Mohd Hafiz Harun

Mohd Hafiz Harun

Pensyarah

mhafizharun@unisza.edu.my
609-6688239

Nor Fadzlina Mohd Fadhil

Nor Fadzlina Mohd Fadhil

Pensyarah (Cuti Belajar)

noorfadzlina@unisza.edu.my
609-6688240

Noorhayati Mansor, DBA

Noorhayati Mansor, DBA

Profesor

nhayatimansor@unisza.edu.my
609-6688276

Norsiah Ahmad, Ph.D

Norsiah Ahmad, Ph.D

Profesor

norsiah@unisza.edu.my
609-6688221

Noryati Yaakub

Noryati Yaakub

Pensyarah Kanan

noryati@unisza.edu.my
609-6688214

Nurul Huda Mustafa

Nurul Huda Mustafa

Pensyarah (Cuti Belajar)

hudamustafa@unisza.edu.my
609-6688243

Rosmaria Jaffar@Harun

Rosmaria Jaffar@Harun

Pensyarah (Cuti Belajar)

rosmaria@unisza.edu.my
609-6688244

Safrul Izani Mohd Salleh

Safrul Izani Mohd Salleh

Pensyarah

safrulizani@unisza.edu.my
609-6688240

Shahida Shaharuddin

Shahida Shaharuddin

Pensyarah

shahidashaharuddin@unisza.edu.my
609-6688277

Siti Mariana Taliyang@Alias

Siti Mariana Taliyang@Alias

Pensyarah (Cuti Belajar)

sitimariana@unisza.edu.my
609-6688245

Syamsul Azri Abdul Rahman, Ph.D

Syamsul Azri Abdul Rahman, Ph.D

Pensyarah Kanan

syamsul@unisza.edu.my
609-6688220

Ummi Junaidda Hashim

Ummi Junaidda Hashim

Pensyarah (Cuti Belajar)

junaidda@unisza.edu.my
609-6688246

Wan Amalina Wan Abdullah, Ph.D

Wan Amalina Wan Abdullah, Ph.D

Pensyarah Kanan

amalina@unisza.edu.my
609-6688272

Wan Anisah Endut, Ph.D

Wan Anisah Endut, Ph.D

Pensyarah Kanan

wanisah@unisza.edu.my
609-6688294

Wan Izyani Adilah Wan Mohamad

Wan Izyani Adilah Wan Mohamad

Pensyarah (Cuti Belajar)

izyaniadilah@unisza.edu.my
609-668XXXX

Yasmiza Long

Yasmiza Long

Pensyarah

yasmiza@unisza.edu.my
609-6688248

Zaharah Salwati Baba

Zaharah Salwati Baba

Pensyarah Kanan

zaharahsalwati@unisza.edu.my
609-6688286

Kredit Imej : 
mmmedia