PENTADBIRAN

FAKULTI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN

ORGANISASI PENTADBIRAN

Ketua Penolong Pendaftar

Ketua Penolong Pendaftar, Pentadbiran
Pentadbiran

Dibantu Oleh

Penolong Pendaftar, Pentadbiran
Pentadbiran
Penolong Pegawai Tadbir, Pentadbiran
Pentadbiran
Pentadbiran, Setiausaha
Pentadbiran
Pembantu Tadbir Kanan
Pentadbiran
Pembantu Tadbir Kanan
Pentadbiran
Pembantu Tadbir (P/O), Pentadbiran
Pentadbiran
Pembantu Tadbir (P/O), Pentadbiran
Pentadbiran
Pembantu Tadbir (P/O), Pentadbiran
Pentadbiran
Pembantu Makmal Komputer, Pentadbiran
Pentadbiran
Pembantu Operasi, Pentadbiran
Pentadbiran
Pembantu Operasi, Pentadbiran
Pentadbiran