Dekan

Professor Dr. Ahmad Shukri Yazid

Professor Dr. Ahmad Shukri Yazid

Dekan, Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan (FESP)

Timbalan Dekan

Dr. Mazuri Abd Ghani

Dr. Mazuri Abd Ghani

(Akademik dan Siswazah)

Prof. Dr. Zainudin Awang

Prof. Dr. Zainudin Awang

(Penyelidikan dan Pembangunan)

Dr. Mohd Sadad Mahmud

Dr. Mohd Sadad Mahmud

HEPA

Ketua Sekolah Pengajian

Dr. Fauzilah Salleh

Dr. Fauzilah Salleh

(Kewangan dan Perbankan)

Dr. Nik Mohd Norfadzilah bin Nik Mohd Rashid

Dr. Nik Mohd Norfadzilah bin Nik Mohd Rashid

(Perakaunan)

Dr. Suraya Ismail

Dr. Suraya Ismail

(Ekonomi)

Dr. Rashidah Mohamad Ibrahim

Dr. Rashidah Mohamad Ibrahim

(Sains Pengurusan)

Penyelaras dan Pentadbiran

Dr. Wan Anisah binti Endut

Dr. Wan Anisah binti Endut

(Jaminan Kualiti dan E-Pembelajaran)

Roslida Abdul Razak

Roslida Abdul Razak

(Data and Latihan Industri)

Dr. Nazatul Faizah Haron

Dr. Nazatul Faizah Haron

(Pengurusan Siswazah Fakulti)

Pentadbiran

Cairul Anwar Mohamed

Cairul Anwar Mohamed

(Ketua Penolong Pendaftar)

Fauzan Azima Mohamad

Fauzan Azima Mohamad

(Penolong Pendaftar)

Kredit Imej : 
mmmedia