PENGURUSAN

PENGURUSAN

FAKULTI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN

ORGANISASI PENGURUSAN

Dekan

Timbalan Dekan

Akademik dan Siswazah

Timbalan Dekan
Sains Pengurusan
Pensyarah Kanan

Penyelidikan dan Pembangunan

Hal Ehwal Pelajar

Timbalan Dekan
Kewangan Dan Perbankan
Pensyarah Kanan

Ketua Pusat Pengajian

Kewangan dan Perbankan

Kewangan Dan Perbankan
Pensyarah Kanan

Sains Pengurusan

Penyelaras

Jaminan Kualiti dan E-Pembelajaran

Data and Latihan Industri

Pengurusan Siswazah Fakulti

Pentadbiran

Ketua Penolong Pendaftar, Pentadbiran
Pentadbiran
Penolong Pendaftar, Pentadbiran
Pentadbiran