Dekan

Professor Dr. Ahmad Shukri Yazid

Professor Dr. Ahmad Shukri Yazid

Dekan, Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan (FESP)

Timbalan Dekan

Dr. Mazuri Abd Ghani

Dr. Mazuri Abd Ghani

(Akademik dan Siswazah)

Prof. Dr. Zainudin Awang

Prof. Dr. Zainudin Awang

(Penyelidikan dan Pembangunan)

Dr. Mohd Sadad Mahmud

Dr. Mohd Sadad Mahmud

HEPA

Ketua Sekolah Pengajian

Dr. Fauzilah Salleh

Dr. Fauzilah Salleh

(Kewangan dan Perbankan)

Dr. Wan Anisah Endut

Dr. Wan Anisah Endut

(Perakaunan)

Dr. Suraya Ismail

Dr. Suraya Ismail

(Ekonomi)

Dr. Rashidah Mohamad Ibrahim

Dr. Rashidah Mohamad Ibrahim

(Sains Pengurusan)

Penyelaras dan Pentadbiran

Dr. Habsah Muda

Dr. Habsah Muda

(Jaminan Kualiti dan E-Pembelajaran)

Roslida Abdul Razak

Roslida Abdul Razak

(Data and Latihan Industri)

Dr. Nazatul Faizah Haron

Dr. Nazatul Faizah Haron

(Pengurusan Siswazah Fakulti)

Pentadbiran

Cairul Anwar Mohamed

Cairul Anwar Mohamed

(Ketua Penolong Pendaftar)

Ahmad Muslim Buhari

Ahmad Muslim Buhari

(Penolong Pendaftar Kanan)

Kredit Imej : 
mmmedia