Ijazah Sarjana Muda (Dengan Kepujian)
  1. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) Dengan Kepujian : 3 Tahun
  2. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Risiko dan Takaful) Dengan Kepujian : 4 Tahun
  3. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian : 4 Tahun

Untuk informasi lanjut, layari Bahagian Pengurusan Akademik

~Struktur Program~

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kewangan Islam) dengan Kepujian

Bachelor of Business Administration (Islamic Finance) With Honours

SEMESTER PERTAMA (19 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 31022 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2
2 MPU 33050 /
MPU 33060
Talaqqi Al-Quran (Pelajar Islam) /
Protokol dan Pengurusan Majlis Rasmi (Bukan Pelajar Islam)
Audit
3 MPU 32012 English for Communication I 2
4 FBS 10103 Commercial Law 3
5 MSS 11103 Business Mathematics 3
6 ECS 10103 Principle of Economics 3
7 ACB 10103 Business Accounting 3
8 Ko-Kurikulum 3
SEMESTER KEDUA (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 33012 /
MPU 33022
Ilmu Wahyu dan Sains (Pelajar Islam)/
Moral dan Etika II (Pelajar Bukan Islam)
2
2 MPU 32032 /
MPU 32042
Bahasa Arab I /
Bahasa Arab II
2
3 MPU 32022 English for Communication II 2
4 MPU 31012 /
MPU 31032
Hubungan Etnik /
Malaysian Studies (Pelajar Antarabangsa)
2
5 FBF 10103 Financial Management 3
6 FBF 10203 Risk Management 3
7 ACB 10203 Management Accounting 3 ACB 10103
8 Kursus Eletif Luar Fakulti 2
SEMESTER KETIGA – Semester Khas 1 (6 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MSS 11603 Business Ethics 3
2 MSS 11403 Principles of Marketing and Selling 3
SEMESTER KEEMPAT (20 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 33032 /
MPU 33042
Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan (Pelajar Islam) /
Perbandingan Agama II (Pelajar Bukan Islam)
2
2 MSS 21903 Business Statistics 3
3 FBF 20103 Advanced Financial Management 3 FBF 10103
4 ECS 10403 Islamic Economics 3
5 FBF 20203 Shariah Aspects of Business and Finance 3
6 FBF 20203 Usul Fiqh 3
7 MSS 11503 Computer Application in Management 3
SEMESTER KELIMA (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MSS 22103 Business Research Methodology 3 MSS 21903
2 FBF 20403 Islamic Credit Management 3
3 FBF 20503 Wealth Planning and Management 3
4 FBF 20603 Islamic Capital Market 3
5 FBF 20703 Shariah Rules in Financial Transactions 3
6 FBF 20803 Qawaid Fiqhhiyyah 3
SEMESTER KEENAM – Semester Khas 2 (6 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MSS 22203 Human Resource Management 3
2 FBF 20903 Fiqh Muamalat 3
SEMESTER KETUJUH (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 FBF 30103 Advanced Fiqh Muamalat 3
2 FBF 30203 International Trade and Finance 3 FBF 10103
3 FBF 30303 Reporting of Islamic Financial Transaction 3
4 FBF 30403 Deposit and Financing Operation of Islamic Banks 3
5 FBF 30503 Islamic Financial Institutions and Market 3
6 FBF 30603 Seminar in Islamic Finance @ Academic Project 3
SEMESTER KELAPAN

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 FBF 30712 Industrial Training
(The grade for Insdustrial Training is not incorporated for the calculation of CGPA)
12
SEMESTER KESEMBILAN – Semester Khas 3 (6 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MSS 12503 Entrepreneurship and SMEs Management 3
2 MSS 32403 Strategic Management 3

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Risiko dan Takaful) dengan Kepujian

Bachelor of Business Administration (Risk Management and Takaful) With Honours

SEMESTER PERTAMA (19 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 31022 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2
2 MPU 33050 /
MPU 33060
Talaqqi Al-Quran (Pelajar Islam) /
Protokol dan Pengurusan Majlis Rasmi (Bukan Pelajar Islam)
Audit
3 MPU 32012 English for Communication I 2
4 MSS 12503 Entrepreneurship and SMEs Management 3
5 MSS 11103 Business Mathematics 3
6 ECS 10103 Principles of Economics 3
7 ACB 10103 Business Accounting 3
8 Ko-Kurikulum 3
SEMESTER KEDUA (17 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 33012 /
MPU 33022
Ilmu Wahyu dan Sains (Pelajar Islam) /
Moral dan Etika II (Pelajar Bukan Islam)
2
2 MPU 32032 /
MPU 32042
Bahasa Arab I /
Bahasa Arab II
2
3 MPU 32022 English for Communication II 2
4 MPU 31012 /
MPU 31032
Hubungan Etnik /
Malaysian Studies (Pelajar Antarabangsa)
3
5 ECS 10403 Islamic Economics 3
6 ACB 10203 Management Accounting 3 ACB 10103
7 MSS 11203 Business Communication 3
SEMESTER KETIGA (17 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 33032 /
MPU 33042
Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatn (Pelajar Islam) /
Perbandingan Agama II (Pelajar Bukan Islam)
2
2 FBF 20903 Fiqh Muamalat 3
3 MSS 11403 Principles of Marketing and Selling 3
4 MSS 11503 Computer Application in Management 3
5 FBR 20103 Introduction to Risk Management and Takaful 3
6 MSS 11303 Organisation Management 3
SEMESTER KEEMPAT (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MSS 21903 Business Statistics 3
2 MSS 21703 Human Capital 3
3 MSS 21803 Organisational Behavior 3 MSS 11303
4 FBF 10103 Financial Management 3
5 FBS 10103 Commercial Law 3
6 FBR 10103 Enterprise Risk Management 3
SEMESTER KELIMA (14 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 FBR 30103 Occupational and Health Management 3
2 MSS 22003 International Business 3
3 FBR 30203 Risk Modelling, Assessment and Management 3
4 MSS 22203 Human Resource Management 3 MSS 11303
5 Kursus Elektif Luar Fakulti 2
SEMESTER KEENAM (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MSS 11603 Business Ethics 3
2 MSS 22303 Service Marketing 3
3 MSS 22103 Business Research Methodology 3 MSS 21903
4 FBR 30303 Corporate Governance and Risk 3
5 FBR 30403 General and Liability Insurance 3
6 FBR 30503 Financial Risk Management 3
SEMESTER KETUJUH (15 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 FBR 40103 Law of Insurance and Takaful 3
2 MSS 32403 Strategic Management 3
3 FBF 40203 Family and Health Takaful 3
4 FBR 40303 Seminar of Risk and Control 6
SEMESTER KELAPAN

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 FBR 40412 Industrial Training
(The grade for Industrial Training is not incorporated for the calculation of CGPA)
12

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian

Bachelor of Accounting With Honours

SEMESTER PERTAMA (16 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 31022 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2
2 MPU 33050 /
MPU 33060
Talaqqi Al-Quran (Pelajar Islam) /
Protokol dan Pengurusan Majlis Rasmi (Bukan Pelajar Islam)
Audit
3 MPU 32012 English for Communication I 2
4 MSS 11103 Business Mathematics 3
5 ECS 10203 Microeconomics 3
6 ACB 10303 Introduction to Accounting 3
7 Ko-Kurikulum 3
SEMESTER KEDUA (17 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 33012 /
MPU 33022
Ilmu Wahyu dan Sains (Pelajar Islam) /
Moral dan Etika II (Pelajar Bukan Islam)
2
2 Bahasa Asing 2
3 MPU 32022 English for Communication II 2
4 MPU 31012 Hubungan Etnik 2
5 FBS 10103 Commercial Law 3
6 ACB 10403 Financial Accounting I 3
7 ECS 10303 Macroeconomics 3
SEMESTER KETIGA (17 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MPU 33032 /
MPU 33042
Ilmu Wahyu dan Kemsyarakatan (Pelajar Islam) /
Perbandingan Agama II (Pelajar Bukan Islam)
2
2 MSS 11203 Business Communication 3
3 MSS 11303 Organization Management 3
4 ACB 20603 Financial Accounting II 3 ACB 10403
5 ACB 20503 Management Accounting II 3 ACB 10403
6 ACB 21103 Taxation I 3 ACB 10403
SEMESTER KEEMPAT (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 FBF 10103 Financial Management 3
2 FBS 20203 Company Law 3
3 ACB 20803 Advanced Financial Accounting I 3 ACB 20603
4 ACB 21303 Taxation II 3 ACB 10403
5 ACB 21203 Auditing I 3 ACB 20603
6 ACB 20703 Management Accounting II 3 ACB 20503
SEMESTER KELIMA (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 MSS 210803 Organizational Behavior 3 MSS 11303
2 MSS 21903 Business Statistics 3
3 ACB 30903 Advanced Management Accounting 3 ACB 20703
4 ACB 31003 Advanced Financial Accounting II 3 ACB 20803
5 FBF 20103 Advanced Financial Management 3 FBF 10103
6 Elektif Bebas 3
SEMESTER KEENAM (17 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 ACB 32402 Pengenalan kepada Keusahawanan Korporat 2
2 ACB 31803 Business Ethics and Corporate Governance 3
3 ACB 31403 Accounting Information Systems 3
4 ACB 30403 Financial Markets and Institutions 3 FBF 20403
5 MSS 32403 Strategic Management 3
6 ACB 32203 Company Secretary and Practice 3 FBS 20203
SEMESTER KETUJUH (18 JAM KREDIT)

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 ACB 41403 Public Sector Accounting 3 ACB 20603
2 ACB 41603 Advanced Accounting Information Systems 3 ACB 31403
3 ACB 41503 Advanced Auditing and Investigation 3 ACB 21203
4 ACB 42103 Accounting for Baitulmal 3 ACB 10403
5 Elektif Bebas 3
6 ACB 410703 Integrated Case Study 3 ACB 20803
ACB 21303
ACB 21203
ACB 20703
ACB 31403
FBF 10103
SEMESTER KELAPAN

Bil Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat
1 ACB 42312 Industrial Training
(The grade for Industrial Training is not incorporated for the calculation of CGPA)
12