FESP Secara Ringkas…

Pusat Pengajian

Pensyarah

Staff

Pelajar Bergraduat

Senarai Pakar

Senarai pakar yang dimiliki FESP, dari bidang konvensional mahupun Islamik.

Penerbitan

Tahukah anda perkataan “publication” (penerbitan) itu berasal dari Latin – “publicatio”?

Anugerah Penyelidikan

Anugerah bukan untuk membangga diri. Ia merupakan satu penghargaan.

Geran Penyelidikan Luar

PenajaanĀ memotivasikan kami untuk berusaha lebih gigih!

Pelajari Program MBA di sini. “Look No Further”

Saya Berminat!

Berita

Aktiviti

Konferen

Penajaan

“SEMINAR SERIES”

Setiap Khamis, 2.30pm ke 4.30pm, Blok KH 01

Tradisi yang bermula dari 2014 ini diteruskan hingga sekarang. Dibentangkan oleh pelajar dan pensyarah dari Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan.