Selamat Datang ke Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan (FESP)
“Pembangunan Ekonomi dan Pengurusan Islam”

FESP Secara Ringkas…

Pusat Pengajian

Pensyarah

Staf

Pelajar Bergraduat

Senarai Pakar

Senarai pakar yang dimiliki FESP, dari bidang konvensional mahupun Islamik.

Penerbitan

Tahukah anda perkataan “publication” (penerbitan) itu berasal dari Latin – “publicatio”?

Anugerah Penyelidikan

Anugerah bukan untuk membangga diri. Ia merupakan satu penghargaan.

Geran Penyelidikan Luar

Penajaan memotivasikan kami untuk berusaha lebih gigih!
Pelajari Program MBA di FESP. “No Look Further!”

“SEMINAR SERIES”

Setiap Khamis, 2.30pm ke 4.30pm, Blok KH 01

Tradisi yang bermula dari 2014 ini diteruskan hingga sekarang. Dibentangkan oleh pelajar dan pensyarah dari Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan.